Ngày 25/1/2015, Sở GDCK TPHCM (HOSE) chính thức công bố Bộ Chỉ số ngành gồm 10 chỉ số của HOSE theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS®.GICS® (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) là chuẩn phân ngành được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – nhằm cung cấp một công cụ đầu tư hiệu quả, chi tiết và linh hoạt để nhà đầu tư có thể nắm bắt được những thực tế và thay đổi nhanh chóng của các ngành, lĩnh vực. MSCI là tổ chức quốc tế có hơn 40 năm kinh nghiệm về cung cấp các chỉ số cổ phiếu, tài sản thu nhập cố định, quỹ phòng hộ (hedge-fund) và các công cụ quản lý danh mục đầu tư.

Do GICS® có hệ thống phân cấp rất chặt chẽ, ở mỗi cấp độ mỗi một công ty chỉ được phân vào một hạng mục duy nhất.Chuẩn phân ngành GICS® được sử dụng để xác định hoạt động kinh doanh chính của mỗi công ty. Theo quy tắc chung, một công ty sẽ được phân loại vào Tiểu ngành nếu doanh thu từ Tiểu ngành đó chiếm tối thiểu 60% cơ cấu doanh thu của công ty. Trường hợp công ty kinh doanh đa ngành nghề mà không có Tiểu ngành nào đóng góp hơn 60% doanh thu thì công ty sẽ được phân vào Tiểu ngành tạo ra doanh thu chủ đạo. Trường hợp không có Tiểu ngành nào tạo ra doanh thu chủ đạo, việc phân ngành sẽ dựa vào các phân tích cụ thể hơn, sâu hơn dựa vào dữ liệu sẵn có và thông tin thị trường để đảm bảo thể hiện chính xác nhất bản chất kinh doanh của công ty. Đối với các trường hợp niêm yết mới, việc phân loại sẽ dựa vào mô tả các hoạt động của công ty và kết quả kinh doanh trong bản cáo bạch.Nhằm đảm bảo độ chính xác và tính thực tế của GICS®, khi công ty tiến hành tái cấu trúc hoặc khi báo cáo thường niên mới được công bố, MSCI sẽ tiến hành đánh giá lại và bổ sung, thay đổi phân loại nếu cần thiết. Với mục tiêu cung cấp một hệ thống phân ngành ổn định, các thay đổi sẽ được giới hạn ở cấp Tiểu ngành, bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng nhất thời tới hiệu quả các hoạt động của công ty.Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập nhanh chóng của môi trường đầu tư dẫn tới nhu cầu hơn bao giờ hết của một tiêu chuẩn, một ngôn ngữ chung giữa các thị trường vốn để việc xác định các lĩnh vực đầu tư và phát triển sản phẩm mới được đồng nhất và dễ dàng hơn. Chuẩn phân ngành GICS® được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đầu tư thế giới về một chuẩn phân ngành chính xác, phổ biến, linh hoạt, hoàn thiện và chuẩn mực. GICS® hiện tại được sử dụng bởi hầu hết các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới, bao gồm hơn 43.000 công ty và 50.000 mã chứng khoán; chiếm xấp xỉ 95% tổng quy mô vốn hóa toàn cầu. Bên cạnh đó, trên thế giới cũng có khoảng 9.600 tỷ USD tài sản được gắn kết với các chỉ số MSCI được phân ngành theo chuẩn GICS®.Việc HOSE áp dụng chuẩn phân ngành GICS® sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có được ngôn ngữ chung với thị trường chứng khoán quốc tế. Từ đó giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư tăng hiệu quả trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư; tăng chất lượng nghiên cứu phân tích doanh nghiệp, qua đó nâng cao tính tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo thỏa thuận giữa HOSE và MSCI, MSCI và S&P sẽ trực tiếp thực hiện phân ngành doanh nghiệp niêm yết theo dữ liệu thị trường do đó nâng cao tính khách quan và minh bạch của thị trường, tiến đến hội nhập sâu hơn vào thị trường chứng khoán thế giới.Bình An/HSX


Theo stockbiz.vn

View more random threads: