VIC bị khối ngoại đẩy mạnh bán ròng lên tới hơn 136 tỷ đồng (2,8 triệu cổ phiếu). Đây cũng là phiên bán ròng thứ 21 của khối ngoại đối với cổ phiếu VIC, với giá trị bán ròng đạt tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trên cả hai sàn HOSE và HNX vẫn đi theo chiều hướng khá tiêu cực. Tính chung cho cả hai sàn, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 6,2 triệu cổ phiếu trị giá gần 300 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 8,8 triệu cổ phiếu trị giá hơn 422,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,58 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 122,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 120,6 tỷ đồng (tăng 14% so với phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,5 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng 6 phiên liên tiếp, với tổng giá trị đạt hơn 589,6 tỷ đồng.Đáng chú ý, VIC bị khối ngoại đẩy mạnh bán ròng lên tới hơn 136 tỷ đồng (2,8 triệu cổ phiếu). Đây cũng là phiên bán ròng thứ 21 của khối ngoại đối với cổ phiếu VIC, với giá trị bán ròng đạt tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng.Bên cạnh đó, HAG và HPG phiên hôm nay bị bán ròng lần lượt 6,6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, BHS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 12,5 tỷ đồng. GAS và SSI được mua ròng lần lượt 8 tỷ đồng và 6,4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2,26 tỷ đồng (giảm mạnh 83,5% so với giá trị bán ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt 71.866 cổ phiếu.

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay tiếp tục bán ròng chủ yếu mã PVS với hơn 6,9 tỷ đồng. Chiều ngược lại, CEO được mua ròng mạnh nhất với gần 2,6 tỷ đồng. SCR cũng được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn