Các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra với doanh thu khoảng 2.400 tỷ đồng, vượt 60% so với kế hoạch, tăng 2,3 lần so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận ước đạt 280 tỷ đồng, vượt 65% so với kế hoạch.Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù hoạt động kinh doanh của DATC năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn nhưng DATC đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.Cụ thể tổng doanh thu thực hiện 2015 đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, vượt 60% so với kế hoạch, tăng 2,3 lần so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận ước đạt 280 tỷ đồng, vượt 65% so với kế hoạch. Tổng số thuế nộp ngân sách nhà nước là 226 tỷ đồng.Về hoạt động mua bán nợ năm 2015, Công ty đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 58 doanh nghiệp. Tổng giá trị nợ và tài sản tồn đọng được xử lý là hơn 1.700 tỷ đồng, vượt 50% so với kế hoạch, tăng 2,3 lần so với 2014.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã đánh giá cao một số thành tích Công ty đã đạt được và mong muốn DATC phát huy hơn nữa vai trò của mình trong bối cảnh hiện nay.Thanh Thủy


Theo stockbiz.vn