Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2016, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động lên đến 12.456 đơn vị, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.Hết tháng 1/2016, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động lên đến 12.456 đơn vị, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 5.181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng này là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).Cũng theo Tổng cục Thống kê, con số doanh nghiệp ngưng hoạt động trong tháng 1/2016 vượt khá xa so với số doanh nghiệp mới thành lập.Cụ thể, trong tháng 1 này, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký là 59.300 tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng đến 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, nghĩa là số mới thành lập chỉ bằng hai phần ba số ngưng hoạt động.Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới của tháng này đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124.000 người, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, trong tháng 1, cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây.TUYẾT NHUNG


Theo stockbiz.vn