Giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE và HNX có những diễn biến trái ngược nhau.Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 157 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với giá trị bán ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng trên 2,75 triệu cổ phiếu.

Trong đó, khối ngoại trên HOSE bán ròng tới gần 146 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Đáng chú ý, phần lớn lượng bán ra cổ phiếu VIC của khối ngoại được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (2,5 triệu cổ phiếu, trị giá 118,75 tỷ đồng).Bên cạnh đó, TMT và DRC bị bán ròng lần lượt 11,38 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, NT2 được mua ròng mạnh nhất, đạt gần 7 tỷ đồng. SSI và KBC được mua ròng lần lượt 4,4 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng.Trong khi đó, khối ngoại trên sàn HNX tiếp tục mua ròng hơn 11,3 tỷ đồng, tăng vọt so với mức hơn 424 triệu đồng của phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bán ròng chủ yếu mã PVS, với hơn 1,2 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VND được mua ròng mạnh nhất với hơn 11,2 tỷ đồng. Tiếp sau đó, DBC được mua ròng hơn 1,6 tỷ đồng.Tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã bán ròng hơn 145,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 1,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào hơn 6,7 triệu cổ phiếu trị giá hơn 183,9 tỷ đồng và bán ra hơn 8,4 triệu cổ phiếu trị giá trên 329,4 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn