Tháng Một, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được 24.426,4 tỷ đồng trái phiếu, tuy nhiên đã giảm 61,3% so với tháng 12/2015.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 10.776 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 13.050 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 600 tỷ đồng.Theo thống kê từ HNX, nhìn chung lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm (khoảng 0,02%/năm) đồng thời 5 năm và15 năm tiếp tục giữ nguyên.Cụ thể, so với tháng 12/2015, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,76%-6,25%/năm, 5 năm từ 6,58%-7,24%/năm, 15 năm từ 7,65%-8,05%/năm, 20 năm khoảng 7,75%/năm và 30 năm là 8%/năm.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu giao dịch trong tháng theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 324 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 33,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22,5% về giá trị so với tháng 12/2015.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 120 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 55,6% về giá trị so với tháng 12/2015.Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp, không có giao dịch thực hiện./.Linh Chi


Theo stockbiz.vn