Ngày 04/02/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 155/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân.Theo đó, bà Xuân bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho không còn là cổ đông lớn.Cụ thể, ngày 15/9/2015, bà Nguyễn Thị Xuân bán 2.000.000 cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành dẫn tới số lượng nắm giữ giảm từ 8.043.425 cổ phiếu TTF xuống 6.043.425 cổ phiếu TTF, tương đương giảm từ 5% xuống 4,31% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành. Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2015, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo không còn là cổ đông lớn của bà Xuân.Bên cạnh đó, ông Xiang Qing Song cũng bị phạt 35 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn kết quả thực hiện giao dịch.Ông Xiang Qing Song - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (Mã CK: IVS) đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu IVS từ ngày 13/4/2015 đến 20/4/2015, nhưng đến ngày 4/5/2014, ông Xiang Qing Song mới báo cáo kết quả thực hiện giao dịch với UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.


Theo stockbiz.vn