Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 04/02/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Thu Hằng.Theo đó, bà Hằng bị phạt 550 triệu đồng do trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2014 đến ngày 12/2/2015, bà Võ Thị Thu Hằng đã sử dụng 09 tài khoản giao dịch mua, bán, khớp chéo với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã chứng khoán: DLG).Bên cạnh đó, một cá nhân khác là ông Trịnh Công Sơn cũng bị phạt 550 triệu đồng do từ ngày 11/3/2015 đến ngày 31/7/2015, ông Trịnh Công Sơn đã sử dụng 13 tài khoản để giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (Mã cổ phiếu: NHP) nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu NHP.Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của bà Võ Thị Thu Hằng và ông Trịnh Công Sơn.Bình An


Theo stockbiz.vn

View more random threads: