Sáng 15/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân. Phát biểu ngay sau nghi thức đánh cồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết ông tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 2016.Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân là lễ truyền thống hàng năm của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhằm động viên khích lệ các tổ chức phát hành, các doanh nghiệp niêm yết và công chúng đầu tư.Tới dự buổi lễ có ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, ông Trần Xuân Hà Thứ trưởng Bộ TC, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, bà Trần Kim Ngân, Phó TGĐ Kho bạc Nhà nước và nhiều lãnh đạo các cơ quan đơn vị, công ty chứng khoán, nhà đầu tư.Phát biểu chúc mừng năm mới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thành quả đạt được của chứng khoán Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, qua hơn 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán ngày càng hoàn thiện, phát triển, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt 2015 mặc dù diễn biến kinh tế thế giới bất lợi và kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, đạt dược những kết quả quan trọng.Tổng vốn hóa toàn thị trường tăng trưởng 17% so với năm 2014 đạt mức 34,5% GDP, góp phần huy động gần 30 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế vĩ mô trong năm 2015, công tác cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết được triển khai tốt với số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa trong 2015 bằng tổng 3 năm trước cộng lại, công tác tái cấu trúc thị trường được đẩy mạnh đạt kết quả tích cực trên cả 4 trụ cột là tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc tổ chức kinh doanh và tái cấu trúc hệ thống thị trường.Công tác quản lý giám sát thị trường của cơ quan Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước được tăng cường, đặc biệt 2015 hệ thống cơ sở pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ hơn tạo nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán phát triển trong thời gian tới.Biểu dương những kết quả đạt được Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng trong năm 2016 mặc dù nhiều khó khăn thách thức nhưng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, những định hướng đổi mới từ ĐH Đảng và những giải pháp quan trọng của Chính phủ, chúng ta có thể hy vọng kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, đạt được những mục tiêu đề ra, thị trường chứng khoán có bước phát triển tích cực.Ba nhiệm vụ trọng tâm của TTCK 2016Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, 2016 nền kinh tế và ttck đứng trước những thách thức và cơ hội. Trong đó, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm.Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển. Kết hợp với việc cơ cấu lại nợ trong nước theo hướng kéo dài kỳ hạn bình quân trái phiếu chính phủ theo hướng đa dạng hóa nhà đầu tư và sản phẩm phát hành.Thứ hai, tiếp tục triển khai công tác đấu giá cổ phần hóa hiệu quả nhằm góp phần hỗ trợ và thúc đẩy cổ phân ohas thoái vốn, bán cổ phấn nhà nước, triển khai cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng kí giao dịch trên thị trường chứng khoán góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục chủ động hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty để có chính sách cổ phần hóa, thoái vốn hợp lý.Thứ ba, triển khải đồng bộ và toàn diện các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ổn định lành mạnh bao gồm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thích ứng với phát triển thị trường, xây dựng, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tăng cường chất lượng hàng hóa và minh bạch thông tin trên thị trường, xúc tiến việc triển khai và đầo tạo quản trị công ty theo thông lệ quốc tế; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng cường công tác hội nhập quảng bá ttck trên thị trường khu vực và quốc tế. Chuẩn bị các yếu tố nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi.“Đánh giá cao vai trò của TTCK trong quá trình đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình Chính phủ nhằm phát triển TTCK theo chiều rộng và chiều sâu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của dn, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Tôi tin tưởng thị trường chứng khoán tiếp tục củng cố và phát triển trong 2016”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho rằng Thị trường 2016 trên thế giới diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, tuy nhiên các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2016. Với tinh thần đổi mới, tranh thủ cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài đưa thị trừng chứng khoán Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tiếp tục biến thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn dài hạn và quan trọng, đặc biệt quan tâm thúc đẩy khối khu vực tư nhân, tạo khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển trong năm 2016.Hải Yến


Theo stockbiz.vn