DRC dẫn đầu danh sách cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt tới hơn 66,6 tỷ đồng.Vẫn tương tự như các phiên trước đó, giao dịch của khối ngoại trên HOSE và HNX trong phiên 16/2/2016 vẫn đi theo chiều hướng trái ngược nhau. Tính chung lại, khối ngoại vẫn bán ròng gần 70 tỷ đồng, tuy vậy nếu xét về khối lượng, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,2 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào hơn 13,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 234,6 tỷ đồng và bán ra hơn 12,36 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 304,38 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại mua tiếp tục bán ròng hơn 89,7 tỷ đồng (tăng 7,8% so với phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 1,5 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất cổ phiếu GAS, đạt hơn 12,9 tỷ đồng. BHS cũng được mua ròng gần 7,3 tỷ đồng. Hai mã VSC, và HBC đều được mua ròng trên 4 tỷ đồng.Trong khi đó, DRC dẫn đầu danh sách cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt tới hơn 66,6 tỷ đồng. SSI và PVD đều bị bán ròng trên 16 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng gần 20 tỷ đồng (tăng mạnh 63,4% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt trên 2,7 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, SHB dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX, đạt gần 4 tỷ đồng. KLF, NDN, HUT và PVS đều được mua ròng trên 3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng tập trung hai mã LAS và VND, đạt lần lượt 2,6 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn