Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định lấy ngày 28 tháng 11 hằng năm là "Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam".Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam hằng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.Mục tiêu của ngày này nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức cách mạng, đạo đức hành nghề của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng 7-2000 với 6 công ty chứng khoán và 4 doanh nghiệp niêm yết. Đến nay toàn thị trường có gần 700 mã cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên cả hai sàn và gần 600 loại trái phiếu niêm yết.Giá trị vốn hóa thị trường tính đến cuối năm 2015 đạt 1,14 triệu tỉ đồng, tăng 16,41 % so với cuối năm 2014, tương đương 27,3% GDP ước thực hiện năm 2015.T.Nguyễn


Theo stockbiz.vn