Hơn 17,97 triệu cổ phiếu VNM[replacer_img]

Đứng đầu giá trị giao dịch vẫn là cổ phiếu MBB

Trên sàn Hà Nội, NĐTNN tiếp tục bán ròng nhưng với khối lượng và giá trị không đáng kể. PVS vẫn duy trì vị trí đứng đầu danh sách bán ròng với gần 324 nghìn cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác cũng bị bán mạnh như VND, SCR,.... Trong khi đó, khối ngoại lại tích cực mua vào cổ phiếu DBC với hơn 304.100 cổ phiếu được mua vào.
Thanh ThủyTheo stockbiz.vn