Để có tỷ lệ nợ xấu là 1,62%, BIDV đã phải bán 22.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC tính đến cuối năm 2015, bằng 3,7% tổng dư nợ năm 2015 với tỷ lệ trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt của VAMC là 20%.Mặc dù có hơn 10 ngân hàng công bố báo cáo tài chính, tuy nhiên, nhiều ngân hàng đã không công khai con số nợ xấu bán cho VAMC tính đến hết năm 2015. Tuy nhiên, thông tin về nợ xấu được bán cho VAMC có của 9 ngân hàng, trong đó có 6 ngân hàng bóc từ báo cáo tài chính, còn lại người viết tổng hợp thông tin từ báo cáo của CTCK TP.HCM.Tuy vậy, điểm chung của các ngân hàng trong năm 2015 về xử lý nợ xấu vẫn là bán cho VAMC để giảm về tỷ lệ dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).Báo cáo tài chính quý IV/2015 của BIDV không có phần trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành nên không biết tính đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã bán bao nhiêu nợ xấu cho VAMC. Tuy nhiên, tính đến tháng 8, BIDV đã bán khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

BIDV đã phải bán 22.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

Theo tính toán của CTCK TP.HCM (HSC), tổng mệnh giá trái phiếu VAMC đến cuối năm 2015 là 22.000 tỷ đồng, bằng 3,7% tổng dư nợ năm 2015 với tỷ lệ trích lập là 20%/năm. Có nghĩa là từ năm 2016, BIDV sẽ phải trích lập ít nhất 4.400 tỷ đồng dự phòng chỉ cho số trái phiếu này.Cùng với bán nợ, BIDV cũng đẩy mạnh cho vay. Tính đến 31/12/2015, tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 34,21%. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ xấu của BIDV đã giảm xuống còn 1,62% từ mức 2,03% trong năm 2014. Dù vậy, nợ nhóm 5 vẫn chiếm tỷ trọng nợ xấu lớn nhất với con số 5.193 tỷ đồng.“Ông lớn” Vietcombank năm 2015 cũng đã bán 2.609 tỷ đồng, vượt xa số đăng ký bán đầu năm. Qua đó, Vietcombank thu về 1.989 tỷ đồng trái phiếu VAMC, nâng giá trí trái phiếu nắm giữ lên 3.914 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 2%, nếu tính cả nợ xấu tại VAMC là 3,67%.Tuy vậy, Vietcombank được giới đầu tư đánh giá rất cao, do được cho là “nói thật” và giảm nợ xấu bằng cách tự thu hồi nợ xấu, đồi nợ. Vietcombank cũng là ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro cao nhất hệ thống với 6.000 tỷ đồng.Vietinbank cũng là ngân hàng bán nợ xấu lớn cho VAMC. Năm 2015, ngân hàng này đã bán 6.291 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC, lũy kế đến nay là 10.341 tỷ đồng. Cùng với tăng trưởng tín dụng đạt 22,30% trong năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện đang ở mức 0,91%.MB bán khoảng 1.100 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC để nhận về 950 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt, lũy kế là 3.510 tỷ đồng. Ngoài ra, MB cũng đã dùng dự phòng để xóa nợ xấu.Theo tính toán của HSC, năm 2015, MB đã dùng 1.955 tỷ đồng để xử lý nợ xấu, tăng 94% so với năm 2014, bằng 1,6 tổng dư nợ. Theo đó, ngân hàng này giảm từ 2,18% trong năm 2014 xuống còn 1,32%. Nợ nhóm 5 chiếm 0,8% tổng dư nợ, tương đương 1.062 tỷ đồng.HSC ước tính tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt VAMC tính đến cuối năm 2015 của ACB hiện là 2.500 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2016, ACB sẽ phải trích lập ít nhất 500 tỷ đồng dự phòng chỉ riêng cho số trái phiếu này trong trường hợp ngân hàng không thể cải thiện tốc độ thu hồi nợ xấu tồn đọng.Tỷ lệ quỹ dự phòng/nợ xấu (Hệ số LLR) của ACB được cải thiện, tăng từ 62% lên 87% và tổng chi phí dự phòng tích lũy hiện chiếm 1,5% tổng dư nợ tính đến hết năm 2015. Số dư nợ được xóa là 449 tỷ đồng (giảm 9,47%) hay 0,33% tổng dư nợ. ACB đã xử lý khoảng 700 tỷ đồng dự phòng cho số nợ xấu liên quan đến tiền gửi tại Vietinbank.Eximbank bán cho VAMC là 1.446 tỷ đồng trong năm 2015, lũy kế là 6.230 tỷ đồng. VIB bán 1.410 tỷ đồng, lũy kế là 3.715 tỷ đồng. VPBank bán cho VAMC là 564 tỷ đồng, lũy kế là 4.520 tỷ đồng. Techcombank bán 761 tỷ đồng, lũy kế 3.741 tỷ đồng.TRẦN GIANG


Theo stockbiz.vn