Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của V.N.M chiếm tới 84,12% (kỳ trước là 82%) trong khi nhóm cổ phiếu nước ngoài trong rổ giảm xuống còn 15,81%.Sáng nay, quỹ ETF Market Vector Vietnam ETF (V.N.M) chính thức công bố kỳ đảo danh mục quý I/2016. Theo đó, V.N.M đã loại cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>PPC</span>

* Tỷ trọng kỳ trước: Căn cứ theo số liệu điều chỉnh kết quả đảo danh mục quý IV/2015Trước đó, dựa trên số liệu thực tế tính đến ngày 22/2, <span style='white-space:nowrap'>SSI</span> Research dự báo quỹ Vietnam Market Vectors Index (V.N.M) sẽ loại cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>PPC</span> ra khỏi danh mục do không đáp ứng yêu cầu về thanh khoản. Trong quý IV/2015 và quý I/2016, giá trị giao dịch hàng ngày của <span style='white-space:nowrap'>PPC</span> đạt dưới mức 200.000 USD/ngày.Trong khi đó, V.N.M ETF được dự báo sẽ thêm cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>SBT</span> vào danh mục đầu tư kỳ này.FTSE Russell ngày 4/3 đã ra thông báo về việc điều chỉnh hàng quý đối với danh mục của chỉ số FTSE Vietnam Index.Theo đó, trong kỳ điều chỉnh danh mục quý I/2016 này, FTSE Vietnam Index được thêm vào 5 cổ phiếu là <span style='white-space:nowrap'>HNG</span>, <span style='white-space:nowrap'>ASM</span>, <span style='white-space:nowrap'>PGD</span>, <span style='white-space:nowrap'>HHS</span> và <span style='white-space:nowrap'>HQC</span>. Trong khi đó, không có mã cổ phiếu nào bị loại.Đối với chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index, có 4 mã cổ phiếu được thêm vào là <span style='white-space:nowrap'>MBB</span>, <span style='white-space:nowrap'>ASM</span>, <span style='white-space:nowrap'>DRC</span> và <span style='white-space:nowrap'>HQC</span>, trong khi 2 mã bị loại ra là <span style='white-space:nowrap'>VSH</span> và <span style='white-space:nowrap'>VHC</span>.Tiếp tục cập nhật...<div style="text-align: right;">
Bình An</div>

Theo stockbiz.vn