Trên sàn HoSE, mã cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>VHG[replacer_img]<p>

Trong tuần, giao dịch khối ngoại tăng khá mạnh cả về giá trị và số lượng trên cả hai sàn. Tuy nhiên tổng kết tuần giao dịch, họ chỉ mua ròng nhẹ hơn 57,5 tỷ đồng trên HoSE và 8 tỷ đồng trên HNX.Tại sàn HoSE, tuần qua nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lớn nhất là mã <span style='white-space:nowrap'>DXG<p>
<p style="text-align: justify;">
Số liệu thống kê do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cung cấp./.
<p style="text-align: right;">


Linh Chi


</span></span>


Theo stockbiz.vn