TP - Nhằm xây dựng môi trường, động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực và kỹ năng thực hành xã hội, T.Ư Đoàn ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” tại các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên, giai đoạn 2015-2017.


Theo đó, các Tỉnh, Thành Đoàn cần thực hiện nhiều nhóm giải pháp khác nhau để thực hiện thành công phong trào. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc, hành trình về nguồn, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các diễn đàn “học làm người có ích”, “tuổi trẻ sống đẹp”, “xây dựng văn hoá học đường”.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với phụ huynh vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thành lập, duy trì các quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học tập với các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “đôi bạn cùng tiến”… Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để học sinh rèn luyện thể lực toàn diện.

Theo tienphong.vn