Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay tập trung bán ròng các cổ phiếu bluechips như CII, VIC, GAS, HPG, PVD, VCB, BVH... Trong đó, CII bị bán ròng mạnh nhất mã CII, đạt hơn 62 tỷ đồng.Sau phiên giao dịch đột biến hôm qua, giao dịch của khối ngoại trên cả hai sàn HOSE và HNX đã quay trở lại với trạng thái khá tiêu cực. Khối ngoại đã thực hiện bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 108,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Trong đó, do không còn sự đột biến như phiên trước, nên giao dịch của khối ngoại ngày 15/3/2016 diễn ra ảm đạm hơn rất nhiều, họ chỉ mua vào hơn 7,49 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 11,4 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 178,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 287,3 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trở lại tới hơn 105,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khối lượng bán ròng đạt hơn 3,7 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay tập trung bán ròng các cổ phiếu bluechips như CII, VIC, GAS, HPG, PVD, VCB, BVH... Trong đó, CII bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 62 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa số lượng bán ra cổ phiếu CII của khối ngoại trong phiên hôm nay đều được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận (3 triệu cổ phiếu, trị giá 69 tỷ đồng).Bên cạnh đó, hai cổ phiếu trụ cột là VIC và GAS phiên hôm nay cũng bị bán ròng khá mạnh, đạt lần lượt 25 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.Chiều ngược lại, KDH được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 21,5 tỷ đồng. VHC và SSI được mua ròng lần lượt 19,2 tỷ đồng và 12,8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 3,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 186.323 cổ phiếu.Khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu hai mã PVS và VND. Trong đó, PVS bị bán ròng hơn 5,7 tỷ đồng, còn VND bị bán ròng hơn 4,7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, ba cổ phiếu IVS, PVC và PHP được khối ngoại mua ròng tương đối mạnh, đều đạt trên 1 tỷ đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn