Khối ngoại mua ròng gần 6,4 tỷ đồng trên HOSE, nhưng bán ròng nhẹ 579 triệu đồng trên HNX.Trong phiên ngày 16/3/2016, giao dịch của khối ngoại trên cả hai sàn HOSE diễn ra có phần kém sôi động hơn các phiên trước. Tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua ròng hơn 5,8 tỷ đồng, mặc dù vậy, nếu xét về khối lượng thì họ vẫn bán ròng nhẹ 365.566 cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào gần 6 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 6,35 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 215 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 209 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau phiên bán ròng khá mạnh hôm qua, khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 6,4 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu tính về khối lượng thì khối ngoại trên sàn này vẫn bán ròng 260.750 cổ phiếu.Khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất mã SBT, đạt hơn 14,5 tỷ đồng, trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, SBT cũng đã được khối ngoại mua ròng hơn 31 tỷ đồng. Hai cổ phiếu CII và KDH phiên hôm nay cũng được mua ròng hơn 5,8 tỷ đồng và gần 6,4 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 11,57 tỷ đồng. Tiếp đến, hai mã SSI và PPC bị bán ròng lần lượt 9,2 tỷ đồng và 6,4 tỷ đồng.Khác với sàn HOSE, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay giao dịch rất ảm đạm và tiếp tục bán ròng nhẹ hơn 579 triệu đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 104.816 cổ phiếu.Khôi ngoại trên HNX chỉ mua ròng chủ yếu mã IVS (1,7 tỷ đồng), cũng như chỉ bán ròng tập trung mã VNF (1,38 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác đều chỉ có giá trị mua/bán ròng ở mức thấp.Bình Minh
Theo stockbiz.vn