Hai mã SBT và ASM được khối ngoại mua ròng rất mạnh, đạt hơn 136,5 tỷ đồng và 123,9 tỷ đồng.Ngày 18/3/2016, đến hẹn lại lên, do là phiên cuối cùng để hai quỹ ETF hoàn thành việc tái cơ cấu danh mục đầu tư nên giao dịch của khối ngoại đã có sự đột biến. Họ đã thực hiện mua vào hơn 81,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.402 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 68,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 1.512 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 13,29 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị thì khối ngoại bán ròng tới hơn 110 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại tới hơn 150,7 tỷ đồng, mặc dù vậy, nếu tính về khối lượng thì họ vẫn mua ròng hơn 10,8 triệu cổ phiếu.Giao dịch của khối ngoại phiên hôm nay đa phần tập trung vào các cổ phiếu nằm trong diện cơ cấu của hai quỹ ETF FTSE và V.N.M. Theo đó, do được thêm vào danh mục đầu tư của quỹ V.N.M.Bên cạnh đó, các cổ phiếu ASM, HQC, HNG, HHS và PGD cũng đều được mua ròng rất mạnh do được quỹ FTSE thêm vào danh mục kỳ này. Trong đó, ASM được mua ròng tới hơn 123,9 tỷ đồng, HQC là 72,3 tỷ đồng, HNG là 66,5 tỷ đồng, HHS và PGS được mua ròng lần lượt 26,5 tỷ đồng và 17,6 tỷ đồng. Một cổ phiếu cũng được khối ngoại mua ròng mạnh ở phiên hôm nay là NT2, đạt hơn 75,3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 169 tỷ đồng. Trong khi đó, HSG và VCB bị bán ròng lần lượt 168,2 tỷ đồng và 77,8 tỷ đồng. PPC do bị loại khỏi danh mục của quỹ V.N.M nên bị bán ròng hơn 63 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 40,7 tỷ đồng (tăng 74,3% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,4 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trên sàn HNX mua ròng mạnh nhất mã PVS, đạt tới hơn 33,8 tỷ đồng (gần 2 triệu cổ phiếu). Việc được khối ngoại mua ròng rất mạnh trong phiên hôm nay cũng không quá khó hiểu khi mà cổ phiếu này được quỹ ETF V.N.M tăng tỷ trọng đầu tư.Bên cạnh đó, IVS và DPS được mua ròng lần lượt 3,59 tỷ đồng và 1,27 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX bán ròng không quá tập trung vào một mã cổ phiếu nhất định nào.Bình Minh
Theo stockbiz.vn

View more random threads: