Mặc dù vẫn đạt ở mức lương bình quân cao nhất so với các khu vực khác là 5,5 triệu đồng, song đã giảm so với quý 3/2015 là 664 nghìn đồng.Theo số liệu trong Bản tin thị trường lao động việc làm Việt Nam quý 4/2015 do Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa công bố, thu nhập bình quân lao động làm việc trong khu vực nhà nước đang có đà giảm.Mặc dù vẫn đạt ở mức lương bình quân cao nhất so với các khu vực khác là 5,5 triệu đồng, song đã giảm so với quý 3/2015 là 664 nghìn đồng.Trong khi đó, khu vực tập thể có mức thu nhập thấp nhất 3,49 triệu đồng tuy nhiên so với quý trước lại là khu vực có mức tăng cao nhất, 509.000 đồng.

Nếu xét theo lĩnh vực nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm quản lý vẫn cao nhất, đạt 7,8 triệu đồng, tiếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao với 6,6 triệu đồng, thấp nhất là nhóm lao động giản đơn với 3,19 triệu đồng.So với quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm nghề, tăng cao nhất là nhóm nghề lao động kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng 441 nghìn. Thấp nhất là nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 15.000 đồng. Riêng nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc trung giảm 30.000 đồng.Đại diện Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, thu nhập của tất cả các nhóm tất cả trong khảo sát đều có xu hướng tăng.Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 4/2015 tăng 56.000 đồng so với quý trước; của nam tăng 62.000 đồng, của nữ tăng 51.000 đồng, của lao động khu vực thành thị tăng 70.000 đồng và của lao động khu vực nông thôn tăng 27.000 đồng.Nguyên nhân thu nhập tăng chưa hẳn do tăng năng suất lao động hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp. Nguyên nhân chính bởi các kết quả của tăng trưởng đã chuyển vào khu vực này. Đặc biệt, việc điều chỉnh lương tối thiểu và các chế độ khác trong năm 2016 có nhiều chính sách khiến lương tăng hơn.Hơn 417.000 người có trình độ thất nghiệpBản tin thị trường lao động việc làm Việt Nam Quý 4/2015 cũng cho biết, trong quý 4/2015, cả nước có 1.051.600 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp: nữ có 461.200 người (chiếm 43,9%), khu vực thành thị có 502.900 người (chiếm 47,8%), nhóm thanh niên (15-24 tuổi) có 559.400 người (chiếm 53,2%).So với quý 3/2015, số người thất nghiệp đã giảm 77.100 người, trong đó nữ giảm 42.200 người, khu vực thành thị giảm 18.400 người, nhóm thanh niên (15-24 tuổi) giảm 107.100 người.Nhận định của Ban nghiên cứu Bản tin, trong cơ cấu của lao động thất nghiệp có gần 40% người có chuyên môn kỹ thuật, trong đó lao động có trình độ đại học và cao đẳng chuyên nghiệp chiếm số đông.Trong số những người bị thất nghiệp, có 417.300 người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 39,7%), bao gồm: 155.5000 đại học trở lên; 115.000 cao đẳng chuyên nghiệp; 6.100 cao đẳng nghề; 63.800 trung cấp chuyên nghiệp; 15.000 trung cấp nghề; 26.9000 sơ cấp nghề và 35.200 có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng.MẠNH NGUYỄN
Theo stockbiz.vn