Khối ngoại trên HOSE mua ròng khá mạnh các cổ phiếu bluechips như VCB, BVH, VIC... trong đó, VCB được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 13,9 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trong phiên 28/3 có phần ảm đạm hơn phiên cuối tuần trước, tuy nhiên, chiều hướng giao dịch của họ trên cả hai sàn HOSE và HNX vẫn là khá tích cực. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 12,89 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 282,9 tỷ đồng, trong khi bán ra chỉ hơn 4,7 triệu cổ phiếu, trị giá trên 161,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt 121,5 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 105 tỷ đồng, giảm 25,3% so với giá trị mua ròng của phiên cuối tuần trước, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 6,6 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE mua ròng khá mạnh các cổ phiếu bluechips như VCB, BVH, VIC... trong đó, VCB được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 13,9 tỷ đồng. BVH và VIC được mua ròng lần lượt 9,8 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.Chiều ngược lại, BMP dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 18,9 tỷ đồng. Tiếp đến, DPM bị bán ròng hơn 2,7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 8 liên tiếp, với giá trị mua ròng tăng gần gấp đôi so với phiên trước, đạt hơn 16,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 1,5 triệu cổ phiếu.Mã SCR vươn lên dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX, đạt hơn 2,9 tỷ đồng. Hai mã PVS và KLS đều được mua ròng hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên sàn HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã AAA, đạt hơn 1,5 tỷ đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn