Trong khi nhiều nhà máy thủy điện đang khóc dở mếu dở vì tình trạng khô hạn, nhiều nhà máy thủy điện phải rời khỏi thị trường điện vì không đủ nước phát hay giá bán không thể cạnh tranh, các nhà máy nhiệt điện dường như đang là người được hưởng lợi từ điều này.EL Nino làm nhiệt điện lên ngôi
Tính đến ngày 11/3/2016 đã có 15 trong số 51 nhà máy rút khỏi thị trường điện. Hiện công suất của thủy điện đóng góp vào khoảng 40,4% toàn hệ thống, nhưng năm 2015, nhưng tỷ lệ huy động chỉ quanh 20% do không đủ nước để phát điện.

Nguồn: Bộ Công thương

Trên sàn niêm yết hiện có 3 cổ phiếu Nhiệt điện là <span style='white-space:nowrap'>NT2<p>

Giá đầu vào của <span style='white-space:nowrap'>PPC<p>
<p style="text-align: justify;">


Mới đây, tại đại hội cổ đông 2016, ông Hoàng Xuân Quốc, Tổng giám đốc của công ty <span style='white-space:nowrap'>NT2</span> ước kết quả dự kiến quý 1 đạt 312 tỷ đồng tăng 45% so với cùng kì. Ông Quốc cho rằng sản lượng năm 2015 của <span style='white-space:nowrap'>NT2</span> đạt 5,5 tỷ kWh là cao, năm 2016 công suất có thể tăng thêm 10%. Ông Quốc cho rằng sản lượng không tăng nhiều nhưng lợi nhuận có thể tăng thêm nhiều. (xem thêm Đại hội cổ đông <span style='white-space:nowrap'>NT2</span>)Tỷ giá có thực sự đáng ngại?Theo báo cáo của Công ty Chứng khoản Bản Việt, Bộ Công thương đang cố gắng để ghi lỗ tỷ giá vào giá điện. Điều này sẽ cho phép chuyển toàn bộ lỗ tỷ giá sang cho EVN.Các công ty nhiệt điện thường vay ngoại tệ để đầu tư. Lãi suất vay của họ thường thấp hơn rất nhiều so với lãi tiền VNĐ mà các nhà máy thủy điện đang vay. Theo cơ chế của hợp đồng giá điện dài hạn, chi phí lãi vay được chuyển vào giá bán điện, vì vậy dù lãi thấp hay cao, doanh nghiệp cũng không phải lo ngại gì.Tuy nhiên thua thiệt so với các nhà thủy điện, các nhà máy nhiệt điện chịu rủi ro từ lỗ tỷ giá. Lỗ tỷ giá cũng là rủi ro lớn nhất của nhà máy điện niêm yết như <span style='white-space:nowrap'>PPC</span>, <span style='white-space:nowrap'>NT2</span> và <span style='white-space:nowrap'>BTP</span>.Thông tư này nếu được thông qua,<span style='white-space:nowrap'>NT2</span> là công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này. Lý do là mặc dù dư nợ của <span style='white-space:nowrap'>NT2</span> là cao nhất, công ty này trả nợ vay rất nhanh nên lỗ tỷ giá thực hiện hàng năm sẽ lớn hơn các công ty khác. Khi khoản trả nợ hàng năm lớn, tức là thời gian trả nợ ngoại tệ nhanh, lỗ tỷ giá thực hiện càng lớn và ảnh hưởng của thông tư càng tích cực.


<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>

</td>
<td style="width:158px;">
<p>
<span style='white-space:nowrap'>NT2</span></p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
<span style='white-space:nowrap'>PPC</span></p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
<span style='white-space:nowrap'>BTP</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Thời gian trả nợ còn lại</p>
<p>
</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
5 Năm</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
12 Năm</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
6 năm</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Dư nợ vay quy đổi VNĐ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
5,600 tỷ (EUR và USD)</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
4,300 tỷ (JPY)</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
580 tỷ( KRW)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Thanh toán gốc hằng năm ( 2015 )</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
1120 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
353 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
100 tỷ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Lỗ tỷ giá trên 5% chênh lệch tỷ giá</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
280 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
215 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
29 tỷ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Lỗ tỷ giá thực hiện trên 5% chênh lệch tỷ giá</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
56 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
18 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
5 tỷ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:168px;">
<p>
Lỗ thuần tỷ giá</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
224 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
197 tỷ</p>
</td>
<td style="width:158px;">
<p>
24 tỷ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>Tuy nhiên chính sách trên hiện vẫn đang được Bộ Công thương xem xét, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trong buổi họp báo cuối năm ngoái đã khẳng định diễn biến tỉ giá thời gian qua đã tác động đến sản xuất, kinh doanh của một số DN. Tuy nhiên, với kiến nghị nhằm bù đắp vào giá thành sản xuất điện thì Bộ Công Thương sẽ tổng hợp và gửi ý kiến trình Chính phủ xem xét.Phương Mai


</span></span>

Theo stockbiz.vn