Giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 21 - 15/3/2016 có phần ảm đạm hơn so với tuần trước đó do không còn sự đột biến đến từ việc hai quỹ ETF tài cơ cấu danh mục đầu tư.Trong tuần giao dịch từ 21 - 25/3/2016, do kỳ cơ cấu danh mục đầu tư của hai quỹ ETF đã kết thúc nên giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã không còn đột biến như tuần trước đó. Mặc dù vậy, giao dịch trên cả hai sàn HOSE và HNX tuần từ 21 - 25/3/2016 vẫn diễn ra tương đối sôi động. Tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn HOSE và HNX đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.753 tỷ đồng, tức giảm 10% về khối lượng và 24,8% về giá trị so với tuần giao dịch từ 14 - 18/3/2016.Trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch trong tuần từ 21 - 25/3/2016 đạt hơn 763,5 triệu cổ phiếu (giảm 13,2% so với tuần trước đó), tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 11.837 tỷ đồng (giảm 28,5%), trong đó, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận giảm từ 5.558 tỷ đồng xuống còn 2.021 tỷ đồng.

<span style='white-space:nowrap'>FLC<p>

Tuần vừa qua, <span style='white-space:nowrap'>SHB<p>
<p style="text-align: justify;">
Về diễn biến của khối ngoại, trong tuần vừa qua, khối ngoại giao dịch không còn sôi động như tuần trước đó, nhưng họ đã mua ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX. Tinh chung cho hai sàn này, khối ngoại đã mua ròng hơn 261 tỷ đồng (13,3 triệu cổ phiếu). Trong đó, khối ngoại trên HOSE mua ròng trở lại hơn 193,3 tỷ đồng (gần 9 triệu cổ phiếu), còn khối ngoại trên HNX mua ròng tương đương tuần trước đó, đạt hơn 68,2 tỷ đồng (4,3 triệu cổ phiếu).
<p style="text-align: right;">


Bình Minh


</span></span>

Theo stockbiz.vn