Tổng Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng năm 2016 do cơ quan Thuế quản lý đạt 145.750 tỉ đồng, đạt 17,4% dự toán, bằng 106,1% so cùng kỳ năm 2015.Cổng TTĐT Bộ Tài chính dẫn thông tin từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí cho biết hầu hết các khoản thu quan trọng tiến độ thu đạt khá và cao hơn cùng kỳ năm trước.Cụ thể, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 23,5% dự toán, tăng 13,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21% dự toán, tăng 13,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,8% dự toán, tăng 12,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 25,4% dự toán, tăng 7,7%... Có 34/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 17%); có 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.Trong 10 tháng cuối năm ngành Thuế phải phấn đấu thu tối thiểu khoảng 680.000 tỉ đồng, nếu loại trừ yếu tố chính sách và các nguồn thu đột biến thì tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2015.Tổng Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN phát triển, ổn định, vững chắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước...Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh hơn nữa công tác chống thất thu ngân sách và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các chuyên đề chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao, giao dịch liên kết, chuyển giá, ngăn chặn các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế.Minh Khôi
Theo stockbiz.vn