Khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã SSI, đạt hơn 18,9 tỷ đồng (891.290 cổ phiếu).Phiên giao dịch ngày 30/3/2016, khối ngoại giao dịch có phần khởi sắc hơn so với phiên trước. Tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 14 triệu cổ phiếu, trị giá trên 342,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 269,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng hơn đạt hơn 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt gần 73 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau khi bán ròng do những giao dịch đột biến của EVE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 59,29 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 3,34 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng mạnh nhất mã SSI, đạt hơn 18,9 tỷ đồng (891.290 cổ phiếu). Tiếp sau đó, CII cũng được mua ròng hơn 8,4 tỷ đồng. Hai mã DXG và HPG đều được mua ròng hơn 7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, BVH bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 8,9 tỷ đồng. HVG và NT2 bị bán ròng lần lượt 6,7 tỷ đồng và 4,7 tỷ đồng.Tương tự như HOSE, khối ngoại trên HNX cũng đã mua ròng trở lại hơn 13,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,46 triệu cổ phiếu.SCR phiên hôm nay được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 2,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu HUT, KLS, IVS, PGS, SHB, BII, DBC và VCG đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng tập trung hai mã PVS và VND, đạt lần lượt 2,9 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn