“Động thái hút ròng của NHNN kết hợp với xu hướng giảm tuần thứ hai liên tiếp của lãi suất liên ngân hàng cho thấy trạng thái thanh khoản của các ngân hàng đã bớt căng...”.Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã cho biết như vậy trong bản tin trái phiếu tuần số 11 (từ 21/3/2016 đến 25/3/2016).Theo BVSC, lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm tuần thứ hai liên tiếp. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm đã giảm 0,57% về mức 3,53%/năm; kỳ hạn một tuần giảm 0,58% về mức 3,81%/năm; và kỳ hạn hai tuần giảm 0,46% về mức 4,05%/năm.Về thị trường mở (OMO), tuần qua thị trường tiếp tục ở trạng thái hút ròng. Theo đó, đã có 1.198 tỷ đồng được bơm mới qua kênh này, trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần tương đối lớn (9.264 tỷ đồng). Do vậy, 8.066 tỷ đồng đã được NHNN hút ròng về qua kênh thị trường mở trong tuần.“Động thái hút ròng của NHNN kết hợp với xu hướng giảm tuần thứ hai liên tiếp của lãi suất liên ngân hàng cho thấy trạng thái thanh khoản của các ngân hàng đã bớt căng thẳng hơn”, BVSC nhận định và dự báo: Thị trường OMO trong tuần này sẽ diễn biến ổn định với giá trị bơm/hút ròng vốn không quá lớn.Tuần qua là tuần thứ mười lăm liên tiếp NHNN không có hoạt động phát hành mới tín phiếu. Do nhiều tuần liền không có lượng vốn huy động mới nên tuần qua không có lượng tín phiếu đáo hạn nào, đồng nghĩa với NHNN đã không có hoạt động bơm/hút qua kênh tín phiếu.Vũ Minh
Theo stockbiz.vn