Cái hạn khắc nghiệt nhất lịch sử vô tình đẩy giá cổ phiếu Nhiệt Điện Bà Rịa (HOSE: <span style='white-space:nowrap'>BTP[replacer_img]<p>

Cái hạn khắc nghiệt lịch sử vô tình đã góp phần giúp giá cổ phiếu Nhiệt Điện Bà Rịa tăng lên mức cao nhất trong lịch sử kể từ khi niêm yết. Dù đã tăng mạnh nhưng lực mua vẫn đang rất mạnh với lượng dư mua giá trần khá lớn và hầu như không có giá bán.<span style='white-space:nowrap'>BTP<p>
<p style="text-align: justify;">
Các dây chuyền sản xuất điện của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> được đưa vào sử dụng từ những năm 1992. Đến tháng Tháng 5/1996, Nhà máy điện Bà Rịa có tổng cộng 8 tổ máy turbine khí gồm 2 tổ máy turbine khí F5 và 6 tổ máy turbine khí F6. Tổng công suất thiết kế lên đến 271,8 MW.Năm 1999 đưa vào vận hành cụm chu trình hỗn hợp đuôi hơi 306 - 1 với công suất lắp đặt 58 MW. Năm 2000, <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> xây dựng thêm cụm chu trình hỗn hợp 306-2 có công suất 59,1 MW từ nguồn vốn vay của EDCF Hàn Quốc với tổng giá trị trên 50 triệu USD. Đến tháng 4/2002, tổng công suất thiết kế lắp đặt của Nhà máy là 388,9 MW.Theo báo cáo tài chính đến quý IV/2015 của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span>, hiện tài sản cố định chỉ còn lại 75,6 tỷ đồng trên tổng số 2.367 tỷ đồng. Số khấu hao đã được hạch toán là 2.291 tỷ đồng. Như vậy, vấn đề của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> là vấn đề dài hạn. Với việc hệ thống sản xuất điện của doanh nghiệp này đã vào giai đoạn cuối của chu kỳ kinh doanh, nhu cầu đầu tư mới là khẩn thiết. Nếu không, chi phí vận hành sẽ tăng dần và sẽ không mang lại hiệu quả. Và nếu như không do thủy điện gặp hạn thì <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> có thể sẽ được cho "ở không”.Quan sát dòng tiền của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> cho thấy sự tích lũy tiền mặt đang tăng dần qua các năm. Tuy vậy, các hoạt động đầu tư của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> chủ yếu là đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác mà không có sự đầu tư vào hệ thống sản xuất điện hiện tại. Điều này đặt ra dấu hỏi về sự năng lực sản xuất điện của <span style='white-space:nowrap'>BTP</span> trong tương lai gần, khi mà những yếu tố có lợi nhất không còn nữa.Với mức giá hiện tại, tương đương với mức P/E 9,5 lần. Có phải là cái giá quá cao cho một cổ phiếu của một doanh nghiệp đã ở bên kia sườn dốc ?


<p style="text-align: right;">
Huy Nguyên
</span></span>


Theo stockbiz.vn

View more random threads: