Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa công bố báo cáo cập nhật Vĩ mô, trong đó, VPBS đã đưa ra thông tin về Thông tư 07 và tác động tới thị trường chứng khoán.Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2016 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.Theo VPBS, đáng chú ý nhất của Thông tư 07 là việc sửa đổi bổ sung Điều 43 về Hạn chế cho vay và Điều 44 về Hạn chế đầu tư.Cụ thể, điểm mới đáng lưu ý của của Điều 44 sửa đổi là tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán (CTCK) không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu; đồng thời, CTCK không được đầu tư quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh. Trước đó, Thông tư 210 quy định CTCK không được sử dụng quá 70% vốn chủ sở hữu để đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp hoặc góp vốn sở hữu tổ chức khác. Như vậy, giờ đây giới hạn đầu tư trái phiếu và cổ phiếu của CTCK đã được quy định rõ ràng, chi tiết, và mở rộng hơn so với trước đây.Theo Điều 43 sửa đổi, điểm mới đáng lưu ý là “CTCK không được dùng tiền, tài sản của công ty hoặc của khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba”.Về điều 43 sửa đổi, VPBS nhận định rằng tác động của Thông tư 07 đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán là không quá lớn. Điều 43 sửa đổi tại Thông tư 07 sẽ có tác động phân hóa các CTCK theo hướng CTCK nhỏ chịu tác động tiêu cực và CTCK lớn được hưởng lợi trong hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ.Bình An


Theo stockbiz.vn