Phiên hôm nay, CII được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt gần 17,7 tỷ đồng. Ba mã BSI, SSI và VIC đều được mua ròng hơn 5 tỷ đồng.Sau những đột biến ở phiên hôm qua do các giao dịch thỏa thuận của VIC, giao dịch của khối ngoại trên thị trường đã quay trở lại trạng thái bình thường và họ đã mua ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX. Tính chung cả hai sàn, khối ngoại mua vào hơn 10,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 323,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 275,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 47,8 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 33 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt trên 1,4 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, CII được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt gần 17,7 tỷ đồng. Ba mã BSI, SSI và VIC đều được mua ròng hơn 5 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HOSE bán ròng mạnh nhất mã HSG, đạt hơn 12,6 tỷ đồng. Tiếp đến, DPM cũng bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng. Hai mã HPG và HVG đều bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị mua ròng giảm 24,8% so với phiên trước và đạt hơn 14,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhât mã VIX, đạt hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đến, các mã SHB, NTP, PLC và KLF đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay không bán ròng quá mạnh một cổ phiếu nhất định nào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn