SSI phiên hôm nay dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 13 tỷ đồng.Phiên đầu tuần mới (4/4/2016), giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE và HNX vẫn đi theo chiều hướng khá tích cực. Cụ thể, tính chung cho cả hai sàn này, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 14,48 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 256 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 9,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 197,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 58,3 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 38,5 tỷ đồng (tăng 16,4% so với giá trị mua ròng phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng hơn 2,9 triệu cổ phiếu.SSI phiên hôm nay dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 13 tỷ đồng. Tiếp sau đó, hai mã HPG và DXG được mua ròng lần lượt 9,3 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, HSG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 13,59 tỷ đồng. HVG cũng bị bán ròng hơn 8 tỷ đồng. Hai mã DPM và MSN đều bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt hơn 19,8 tỷ đồng (tăng 34,3% so với giá trị mua ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,89 triệu cổ phiếu.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã PVS, đạt hơn 8,4 tỷ đồng. Kế tiếp, hai mã SCR và SHN được mua ròng lần lượt là 7 tỷ đồng và 2,8 tỷ đồng. Trong khi đó, HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã PLC, đạt hơn 1,77 tỷ đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn