Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của VIC thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 22,7 tỷ đồng, trong đó mua nhiều nhất là SSI và MBB.Khối ngoại trên thị trường trong phiên giao dịch ngày 4/5/2016 đã có những diễn biến bất ngờ. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng hơn 9,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 223,7 tỷ đồng, trong khi bán ra tới hơn 19,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 823,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 10 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt gần 600 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại tới hơn 611 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 10,8 triệu cổ phiếu.Việc khối ngoại trên HOSE trong phiên hôm nay bất ngờ bán ròng mạnh như vậy là do sự đột biến đến từ giao dịch cổ phiếu VIC. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng lên tới gần 13,2 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng giá trị đạt hơn 631,5 tỷ đồng, trong đó, họ bán thỏa thuận 13,3 triệu cổ phiếu (634 tỷ đồng). Như vậy, nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của VIC thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 22,7 tỷ đồng.Hai cổ phiếu cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh ở phiên hôm nay là VCB và HVG, đạt lần lượt 8,5 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 15 tỷ đồng. Tiếp đến, MBB và KBC được mua ròng lần lượt 7,7 tỷ đồng và 5,88 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị mua ròng giảm 42,7% so với phiên trước và đạt hơn 11,38 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 844.508 cổ phiếu.

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã SHN, đạt gần 3 tỷ đồng. VND cũng được mua ròng gần 2,7 tỷ đồng. Hai mã SCR và PVS đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng không quá tập trung vào một cổ phiếu nhất định nào.Bình Minh


Theo stockbiz.vn