Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của VIC, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng tới hơn 73 tỷ đồng.Diễn biến của khối ngoại trong phiên giao dịch ngày 6/4/2016 cũng tương tự như phiên trước. Khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 11,68 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 293,5 tỷ đồng, trong khi đó, họ đã bán ra hơn 16 triệu cổ phiếu, trị giá lên tới hơn 732 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 4,47 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hơn 438,49 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng tới hơn 443,3 tỷ đồng (giảm 27,5% so với phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt gần 6 triệu cổ phiếu.Tương tự như phiên giao dịch trước, VIC tiếp tục là nhân tố chính khiến khối ngoại bán ròng rất mạnh trên HOSE. Cụ thể, VIC phiên hôm nay bị bán ròng hơn 10,88 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 511,3 tỷ đồng, trong đó, khối ngoại bán thỏa thuận gần 11 triệu cổ phiếu VIC (516,7 tỷ đồng). Như vậy, nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của VIC, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng tới hơn 73 tỷ đồng.Bên cạnh đó, CTD phiên hôm nay cũng bị bán ròng khá mạnh, đạt gần 11,5 tỷ đồng. Hai mã VCB và HSG bị bán ròng lần lượt 10 tỷ đồng và 6,7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI vẫn dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 25,8 tỷ đồng. Hai mã HPG và BID được mua ròng lần lượt 21,5 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 4,8 tỷ đồng (giảm 57,6% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu. Như vậy, đây cũng là phiên mua ròng thứ 6 của khối ngoại trên HNX.Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã PVS, đạt hơn 12,5 tỷ đồng. SCR cũng được mua ròng hơn 6,8 tỷ đồng. Các mã VND, IVS và SHB đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.Chiều ngược lại, NET bất ngờ bị bán ròng tới hơn 18,5 tỷ đồng. DBC cũng bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn