Năm 2016, Chính phủ sẽ phát hành sơ cấp 220.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguy cơ các ngân hàng mua ít trái phiếu sẽ ảnh hưởng đến giao dịch thị trường.Đây là thông tin được ông Trần Lê Minh, Phó tổng giám đốc quỹ VFMVFB cho biết tại đại hội thường niên 2016 của quỹ.Hiện tại có tới 77% trái phiếu Chính phủ trên thị trường là do các ngân hàng nắm giữ, và chiếm tới 83% tổng lượng giao dịch trái phiếu trên thị trường.Dự kiến kế hoạch trong năm 2016, Chính phủ sẽ phát hành sơ cấp 220.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tập trung vào các kỳ hạn dài 5 năm, có cả kỳ hạn 30 năm thay vì kỳ hạn 2-3 năm như trước đó.Năm 2016 được coi là năm khá khó khăn đối với thị trường trái phiếu khi mặt bằng lãi suất đang có nguy cơ tăng lên, giá trái phiếu sẽ giảm.Giao dịch thị trái phiếu 3 tháng đầu năm 2016 không khả quan so với năm 2015, giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ sôi động chủ yếu vào tháng 3/2016.Thị trường liên ngân hàng cũng biến động rất mạnh trong 3 tháng đầu năm nay. Do đó, bức tranh trái phiếu năm 2016 sẽ khá khó khăn và sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng của những yếu tố vĩ mô và chính sách tiền tệ.Tín dụng ngân hàng năm 2016 dự kiến tăng 18%-20%, cao hơn năm 2015, nghĩa là ngân hàng bỏ ít tiền hơn vào việc mua trái phiếu, khi ngân hàng tham gia ít hơn vào thị trường trái phiếu sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của thị trường.Hiện nay, quy mô thị trường trái phiếu tương đương 24,12% GDP, tăng trưởng mạnh nhất vẫn là trái phiếu Chính phủ.LAN ANH


Theo stockbiz.vn