Sau thông tin bị hủy niêm yết, mã <span style='white-space:nowrap'>VLF[replacer_img]<p>Ở phía ngược lại, mất giá nhiều nhất sàn là mã <span style='white-space:nowrap'>VLF<p>
<p style="text-align: justify;">
Bên sàn HNX, mã <span style='white-space:nowrap'>SDC</span> của Công ty cổ Tư vấn Sông Đà là cái tên đứng đầu nhóm tăng giá với tỷ lệ tăng giá 43%.Với 4 phiên liên tiếp leo dốc và chỉ 1 phiên đi ngang, <span style='white-space:nowrap'>SDC</span> đã tăng từ 10.000 đồng cổ phiếu cuối tuần trước lên 14.300 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 8/4.Báo cáo tài chính công ty mẹ công bố trước đó của <span style='white-space:nowrap'>SDC</span> cho thấy sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015.Doanh thu của <span style='white-space:nowrap'>SDC</span> trong năm 2015 chỉ đạt gần 82 tỷ đồng trong khi 1 năm trước đó, con số này lên tới hơn 101 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của <span style='white-space:nowrap'>SDC</span> qua đó được tính toán là gần 3,7 tỷ đồng, thấp hơn mức lãi năm 2014.Với nhóm mất giá, mã <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương là mã đứng đầu với tỷ lệ giảm gần 21%.Tuần đầu tiên của tháng Tư với <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> khá buồn khi mã này chỉ có 1 phiên duy nhất tăng giá trong khi 4 phiên còn lại đều mất giá. Mức giá hiện tại của <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> chỉ là 5.700 đồng/cổ phiếu, giảm 1.500 đồng/cổ phiếu so với cuối tuần trước.Trước đó, lãnh đạo <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> đã phải giải trình với cơ quan chức năng vì báo cáo trước kiểm toán chênh lệch khá lớn với sau kiểm toán.Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán của <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> cho thấy mức lãi 76,75 tỷ đồng trong khi sau kiểm toán chỉ là 20,26 tỷ đồng, giảm tới 73,6%.Theo thống kê, doanh thu từ hoạt động tài chính đã giảm hơn 21 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán trong khi chi phí tài chính lại tăng gần 40 tỷ đồng.Các khoản thu nhập khác của <span style='white-space:nowrap'>OCH</span> sau kiểm toán cũng đã giảm hơn 16 tỷ đồng so với trước kiểm toán, tương đương tỷ lệ hơn 81%./.
<p style="text-align: right;">


Xuân Dũng


</span></span>


Theo stockbiz.vn