Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của MSN thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 61,5 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoại trên thị trường phiên hôm nay lại có những đột biến đến từ giao dịch thỏa thuận của một cổ phiếu lớn. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng hơn 10,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 327,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 8,36 triệu cổ phiếu, trị giá gần 490 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,5 triệu cổ phiếu nhưng giá trị bán ròng đạt hơn 162,37 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 165 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu xét về khối lượng thì khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 19,5 triệu cổ phiếu.Giao dịch của khối ngoại trên HOSE phiên ngày 8/4/2016 đã có sự đột biến đến từ giao dịch thỏa thuận của MSN. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng lên tới hơn 3,1 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 237,2 tỷ đồng, trong đó, khối ngoại đã bán 3 triệu cổ phiếu MSN (226,5 tỷ đồng) thông qua phương thức thỏa thuận. Như vậy, nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của MSN thì khối ngoại phiên hôm nay vẫn mua ròng hơn 61,5 tỷ đồng.Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng tương đối mạnh mã GMD và CTD, đạt lần lượt 9,88 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng.Chiều ngược lại, SSI vẫn là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 32 tỷ đồng (1,49 triệu cổ phiếu), đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp SSI dẫn đầu giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE. Được biết, Daiwa Securities Group trước đó đã thông báo tiếp tục đăng ký mua vào 17,34 triệu cổ phiếu SSI. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 06/04/2016 đến 05/05/2016, thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.Hai cổ phiếu thép là HPG và HSG cũng được khối ngoại mua ròng mạnh ở phiên hôm nay, đạt lần lượt 14,4 tỷ đồng và 9,48 tỷ đồng. Tiếp đến, hai cổ phiếu ngân hàng MBB và CTG đều được mua ròng hơn 8 tỷ đồng.Trái ngược với sàn HOSE, khối ngoại trên HNX tiếp tục có phiên mua ròng thứ 8 liên tiếp, với giá trị mua ròng giảm 38,6% so với phiên trước và đạt hơn 2,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 590.040 cổ phiếu. Sau 8 phiên liên tiếp, khối ngoại trên HNX đã mua ròng tổng cộng hơn 90,8 tỷ đồng.

Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh hai mã IVS và VND, đạt lần lượt 3,5 tỷ đồng và 1,36 tỷ đồng.Chiều ngược lại, họ bán ròng tập trung mã NTP và LAS, đạt lần lượt 3,4 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.Bình Minh
Theo stockbiz.vn