Trên sàn HoSE, mã <span style='white-space:nowrap'>HAI[replacer_img]<p>

Tuần này, các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tích cực, khối lượng chuyển nhượng trên cả hai sàn đều có sự cải thiện. Họ thực hiện bán ròng hơn 1.071 tỷ đồng trên HoSE song mua ròng nhẹ hơn 42 tỷ đồng trên HNX.Tại sàn HoSE, tuần này khối ngoại tiếp tục mua ròng lớn nhất tại mã <span style='white-space:nowrap'>SSI<p>
<p style="text-align: justify;">
Số liệu thống kê do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cung cấp./.
<p style="text-align: right;">


Linh Chi
</span></span>


Theo stockbiz.vn