Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của CII, khối ngoại trên HOSE vẫn mua ròng hơn 55 tỷ đồng.Giao dịch của khối ngoai trong phiên ngày 11/4/2016 diễn ra khá sôi động. Tính chung cho sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào hơn 15 triệu cổ phiếu, trị giá gần 458,8 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 294,77 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt hươn 164 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 156 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 7,3 triệu cổ phiếu.Việc khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng mạnh có một phần khá lớn nhờ giao dịch thỏa thuận của CII. Mã này được khối ngoại mua ròng lên tới gần 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng hơn 116 tỷ đồng, trong đó, CII được khối ngoại mua thỏa thuận 4 triệu cổ phiếu (101,2 tỷ đồng). Như vậy, nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của CII, khối ngoại trên HOSE vẫn mua ròng hơn 55 tỷ đồng.Phiên hôm nay, hai mã HPG và SSI được mua ròng lần lượt 44 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.Chiều ngược lại, MSN bị bán ròng mạnh nhất, dạt hơn 20,27 tỷ đồng. VNS và VNM được mua ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 13,2 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 7,8 tỷ đồng (gấp 3 lần so với giá trị mua ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 614.653 cổ phiếu. Như vậy, đây cũng là phiên mua ròng thứ 9 của khối ngoại trên sàn HNX, với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 98,6 tỷ đồng.

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVS được mua ròng trên 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, DBC bị bán ròng hơn 3,3 tỷ đồng. KLS và NTP đều bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn