Phiên ngày 12/4/2016, diễn biến giao dịch của khối ngoại tiếp tục có sự đột biến. Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã thực hiện mua vào hơn 12 triệu cổ phiếu, trị giá trên 319 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 25,5 triệu cổ phiếu, trị giá trên 1.071,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 13,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hơn 752 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 763 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 14,6 triệu cổ phiếu.

Tương tự như phiên trước, giao dịch của khối ngoại trên HOSE có sự đột biến đến từ giao dịch thỏa thuận, tuy nhiên điểm khác là khối ngoại đã bán thỏa thuận lên tới hơn 16,64 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>VIC<p>

<span style='white-space:nowrap'>PVS</span> phiên hôm nay vẫn là mã được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, <span style='white-space:nowrap'>SHB</span> được mua ròng hơn 3,5 tỷ đồng. Các mã <span style='white-space:nowrap'>BVS</span>, <span style='white-space:nowrap'>VGS</span> và <span style='white-space:nowrap'>IVS</span> đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng.Trong khi đó, khối ngoại trên HNX bán ròng tập trung hai mã <span style='white-space:nowrap'>DBC</span> và <span style='white-space:nowrap'>KLS</span>, đạt lần lượt 1,6 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.
<p style="text-align: right;">


Bình Minh
</span>

Theo stockbiz.vn