Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Hà Nội vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa 2 thị trường, đồng thời phát triển chỉ số chung đại diện cho thị trường Việt Nam.Bản thỏa thuận hợp tác sẽ thực hiện nhiều lĩnh vực, bao gồm triển khai hệ thống công nghệ thông tin, tái cấu trúc hàng hóa, phối hợp kiểm tra giám sát, triển khai các sản phẩm mới, chuẩn hóa các bộ chỉ số và hệ thống thông tin.Ngoài ra, hai sở sẽ phối hợp tổ chức các chương trình quản trị công ty, phát triển bền vững; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu thực tế. Một trong những mục tiêu quan trọng của sự hợp tác này là tiến tới việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.Phát biểu tại lễ ký kết ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vũ Bằng nhận định, đối với cơ quan quản lý thị trường, Biên bản ghi nhớ hợp tác này là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện cam kết của hai sở trong việc hợp tác sâu rộng. Một mặt tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, mặt khác phát triển đồng bộ, có chiều sâu để hỗ trợ doanh nghiệp, thành viên thị trường hoạt động hiệu quả hơn nữa.Ngoài ra, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho sự phát triển chung của thị trường, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ ban hành kế hoạch 5 năm 2016-2020, qua đó thể hiện kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ đóng góp tích cực cho quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.Hà Thanh


Theo stockbiz.vn