Sự ra đời của chỉ số này cho thấy FTSE Russell muốn đưa yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp (ESG) vào các khoản đầu tư ở Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trên toàn thế giới.Ngày 13/4, nhà cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell đã công bố một chỉ số hoàn toàn mới là FTSE4Good ASEAN 5 Index. Chỉ số ESG được phát triển với sự hợp tác của Sở giao dịch ASEAN.Chỉ số tổng hợp các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của 5 quốc gia có thị trường phát triển và thị trường mới nổi là: Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan – những quốc gia đạt đủ những tiêu chuyển cần thiết để được đưa vào FTSE4Good.Xếp hạng FTSE ESG Ratings sẽ dựa trên các phương pháp rõ ràng và dễ áp dụng để cung cấp những số liệu khách quan liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Các công ty sẽ được đánh giá dựa trên hơn 300 tiêu chí bao gồm các yếu tố xã hội, môi trường và quản trị doanh nghiệp để chốt lại điểm tích lũy chung. Điều này cho phép các nhà đầu tư hiểu thêm nhiều khía cạnh về những hành vi ESG của các công ty.Việc mở rộng chỉ số FTSE4Good cho thấy vai trò quan trọng của FTSE Russell trong sự phát triển của các công cụ đánh giá ESG. Kể từ khi ra mắt chuỗi chỉ số FTSE4Good Index Series vào năm 2001, đã có nhiều nhà đầu tư tổ chức lồng ghép các vấn đề ESG vào danh mục đầu tư của họ.Phó giám đốc điều hành Donald Keith nhận định rằng các thị trường tại ASEAN đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư và chỉ số FTSE4Good ASEAN 5 Index sẽ là công cụ quan trọng để đánh giá và xây dựng các danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới đang tập trung nhiều hơn vào các số liệu môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.Chỉ số mới này được phát triển dựa trên một chuỗi chỉ số khác là FTSE ASEAN Index Series, bao gồm các công ty niêm yết trên 7 sàn giao dịch tại ASEAN.

Thạch Thảo - Theo Finance Magnates


Theo stockbiz.vn

View more random threads: