Phiên hôm nay, SSI dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 29,4 tỷ đồng (1,35 triệu cổ phiếu).Sau những đột biến ở giao dịch thỏa thuận trong phiên hôm qua, khối ngoại ngày 13/4/2016 đã quay trở lại trạng thái bình thường. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE và HNX đã mua vào hơn 11,49 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 239,28 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ hơn 5 triệu cổ phiếu, trị giá gần 160,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng hơn 78,79 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 57,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng hơn 4,3 triệu cổ phiếu.Phiên hôm nay, SSI dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 29,4 tỷ đồng (1,35 triệu cổ phiếu). Tiếp sau đó, GAS được mua ròng hơn 12,4 tỷ đồng. Hai mã KDH và HHS đều được mua ròng trên 9,7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, NT2 bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,68 tỷ đồng. Hai mã MSN và CTG đều bị bán ròng trên 7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 21 tỷ đồng (tăng 87,2% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên HNX đã phiên thứ 11 liên tiếp mua ròng trên HNX với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 131 tỷ đồng.Phiên hôm nay, SSI dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 29,4 tỷ đồng (1,35 triệu cổ phiếu). Tiếp sau đó, GAS được mua ròng hơn 12,4 tỷ đồng. Hai mã KDH và HHS đều được mua ròng trên 9,7 tỷ đồng.Chiều ngược lại, NT2 bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,68 tỷ đồng. Hai mã MSN và CTG đều bị bán ròng trên 7 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 21 tỷ đồng (tăng 87,2% so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên HNX đã phiên thứ 11 liên tiếp mua ròng trên HNX với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 131 tỷ đồng.Bình Minh


Theo stockbiz.vn