Hàng nghìn tỷ đồng vốn vay từ các ngân hàng và hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu mà HAGL đã phát hành cho các ngân hàng được thế chấp bằng cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG[replacer_img]

Hàng nghìn tỷ đồng cho vay thông qua trái phiếu, thế chấp bằng cổ phiếuCụ thể, 1/4/2014, HAGL đã phát hành trái phiếu tổng trị giá 650 tỷ đồng do công ty PhuGiaSC thu xếp phát hành, kỳ hạn 5 năm. HAGL đã bán trái phiếu này cho HDBank và thu về 650 tỷ đồng.Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là 67,3 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> và gần 196,4 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HAN</span> (đồng thời được <span style='white-space:nowrap'>HAG</span> dùng thế chấp cho 600 tỷ đồng trái phiếu sở hữu bởi VPBank phát hành ngày 28/11/2014 sau đây).Ngày 28/11/2014, HAGL phát hành 1.000 tỷ đồng do VPBS thu xếp phát hành kỳ hạn 3 năm. Đến 31/12/2015, 1.000 tỷ đồng trái phiếu này do VPBank sở hữu. Tài sản đảm bảo là 110,63 triệu cổ phiếu của <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> và 4,7 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HAG</span>.Ngày 31/12/2015, giá cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HAG</span> là 10.400 đồng/cổ phiếu và giá của <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> là 28.800 đồng/cổ phiếu.Vào thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, tổng giá trị tài sản đảm bảo không bằng tối thiếu 145% tổng mệnh giá trái phiếu theo quy định trong hợp đồng đặt mua trái phiếu.Tuy nhiên, VPBank vẫn tiếp tục sở hữu 600 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng do HAGL phát hành ngày ngày 27/8/2015. Tài sản đảm bảo là 196,4 triệu cổ phiếu của <span style='white-space:nowrap'>HAN</span> (cũng được thế chấp cho khoản 650 tỷ đồng trái phiếu của HDBank ngày 1/4/2014) với 225,97 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai và 234,5 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span>.Điểm đáng chú ý là <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> (công ty con của HAGL) cũng thực hiện phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm 01 tháng và bán 200 tỷ đồng trái phiếu cho ngân hàng Quốc Dân (NCB), 300 tỷ đồng trái phiếu cho ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và 1.200 tỷ đồng trái phiếu cho VPBank.Các trái phiếu nói trên được đảm bảo bằng 181,7 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span>, trong đó có 31 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> đã được dùng để thế chấp cho trái phiếu đã phát hành của HAGL có tổng mệnh giá 600 tỷ đồng.Đến ngày 31/12/2015, 181,7 triệu cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> có giá thị trường 28.800 đồng/cổ phiếu. Vào ngày lập báo cáo tài chính này, giá trị tài sản đảm bảo không bằng tối thiểu 200% tổng mệnh giá trái phiếu theo quy định của hợp đồng.Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của HAGL, các khoản vay dài hạn từ việc phát hành trái phiếu trong nước là 11.564 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn trái phiếu đến hạn trả là 1.373 tỷ đồng.Bên cạnh đó, các khoản vay ngắn hạn ngân hàng là 3.199 tỷ đồng, khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả là 1.194 tỷ đồng, trong các khoản vay ngân hàng này có thế chấp bằng cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> và <span style='white-space:nowrap'>HAN</span>.Đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2015, HAGL cũng chưa thanh toán một số khoản nợ gốc và lãi của các khoản vay và trái phiếu đến hạn.Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã phải vào cuộc thực hiện thanh tra các khoản nợ của HAGL. Giá cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HAG</span> và đặc biệt là <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> vẫn trong nguy cơ giảm, có lẽ <span style='white-space:nowrap'>HNG</span> khó có thể trở về mức 28.000 – 30.000 đồng/cổ phiếu. Liệu có “làn sóng” giải chấp cổ phiếu <span style='white-space:nowrap'>HNG</span>, <span style='white-space:nowrap'>HAG</span>?


<p style="text-align: right;">
HOÀNG ANH

</span>


Theo stockbiz.vn