Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nền kinh tế xuất siêu tới 630 triệu USD trong tháng 3 thay vì con số xuất siêu 100 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.Cụ thể, trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 15,12 tỷ USD, tăng 49,7% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 38,77 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ.Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 14,49 tỷ USD trong tháng 3, tăng 40,8% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 37,41 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ.Như vậy nền kinh tế xuất siêu tới 630 triệu USD trong tháng 3 thay vì con số xuất siêu 100 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê; qua đó nâng con số xuất siêu trong quý đầu năm lên 1,36 tỷ USD.Xét riêng khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt 10,70 tỷ USD, tăng 45,7% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đạt gần 27,28 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.Ở chiều ngược lại, trong tháng 3 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của khối này đạt gần 8,72 tỷ USD, tăng 35% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đật gần 22,49 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ.Như vậy, trong tháng 3 khối DN FDI xuất siêu 1,98 tỷ USD, nâng con số xuất siêu trong quý đầu năm lên 4,79 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 6,15 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.Theo stockbiz.vn