Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đạt 23,951 tỷ USD, chiếm 64,03% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 31/3 là 37,405 tỷ USD.Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch nhập khẩu đạt 6,351 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 là Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với giá trị kim ngạch 5,972 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.Điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 3 với 2,393 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.Vải các loại tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 với 2,133 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.Sắt thép các loại đứng ở vị trí thứ năm với giá trị kim ngạch 1,714 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.Chất dẻo nguyên liệu đứng thứ sáu với giá trị kim ngạch 1,286 tỷ USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyên phụ liệu dệt may da giày; Kim loại thường khác với giá trị kim ngạch lần lượt là 1,122 tỷ USD và 1,059 tỷ USD.Đứng thứ chín là Sản phẩm từ chất dẻo với giá trị kim ngạch 983,568 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.Đứng ở vị trí cuối cùng là Xăng dầu các loại với giá trị kim ngạch đạt 935,015 triệu USD, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.Như vậy, trong số 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất có Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Điện thoại các loại và linh kiện; Chất dẻo nguyên liệu; Xăng dầu các loại là suy giảm so với cùng kỳ.Theo stockbiz.vn