Phiên cuối tuần, giao dịch của khối ngoại vẫn diễn ra khá tích cực. Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 13,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 299 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu, trị giá gần 183 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt gần 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 116 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị mua ròng giảm 34% so với phiên trước, đạt hơn 74 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

Tương tự như các phiên trước, <span style='white-space:nowrap'>SSI<p>

Mã <span style='white-space:nowrap'>PVS</span> phiên hôm nay được khối ngoại đẩy mạnh mau ròng hơn 24,7 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>SHS</span> cũng được mua ròng gần 3,7 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>SCR</span> và <span style='white-space:nowrap'>BVS</span> đều được mua ròng hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bán ròng không quá mạnh một cổ phiếu nhất định nào.
<p style="text-align: right;">


Bình Minh


</span>

Theo stockbiz.vn