Giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) điều chỉnh tăng 640 đồng từ chiều nay. Các mặt hàng dầu cũng tăng 300-650 đồng mỗi lít, kg.Quyết định điều chỉnh được đưa ra sau khi Liên Bộ Công thương - Tài chính có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho phép tăng giá. Theo đó, giá bán mỗi lít xăng RON 92 sẽ phổ biến ở mức 15.580 đồng, E5 là 15.070 đồng. Mức giá bán lẻ cụ thể được Petrolimex áp dụng đối với các mặt hàng khác như sau:Theo tính toán của cơ quan điều hành, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong chu kỳ 15 ngày qua là 53,656 USD một thùng. Con số này tương đương giá cơ sở 16.225 đồng mỗi lít xăng.Để xử lý mức chênh lệch trên, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên mức sử dụng quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng là 639 đồng một lít và tăng giá xăng 646 đồng một lít. Giá xăng E5 được giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn 672 đồng một lít và tăng giá 634 đồng một lít.Với dầu diesel, liên Bộ cũng quyết định tăng trích quỹ bình ổn từ 560 đồng lên 846 đồng một lít, tăng giá 650 đồng một lít. Dầu hỏa tăng trích quỹ bình ổn từ 878 đồng một lít lên 1.029 đồng một lít và tăng giá 550 đồng một lít. Mặt hàng dầu madút trích quỹ bình ổn 323 đồng, tăng giá 300 đồng một kg.Diễn biến giá bán lẻ xăng dầu từ đầu năm 2014 đến nay. Đơn vị: đồng/lítTheo tính toán của cơ quan điều hành, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong chu kỳ 15 ngày qua là 53,656 USD một thùng. Con số này tương đương giá cơ sở 16.225 đồng mỗi lít xăng.Để xử lý mức chênh lệch trên, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên mức sử dụng quỹ bình ổn đối với mặt hàng xăng là 639 đồng một lít và tăng giá xăng 646 đồng một lít. Giá xăng E5 được giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn 672 đồng một lít và tăng giá 634 đồng một lít.Với dầu diesel, liên Bộ cũng quyết định tăng trích quỹ bình ổn từ 560 đồng lên 846 đồng một lít, tăng giá 650 đồng một lít. Dầu hỏa tăng trích quỹ bình ổn từ 878 đồng một lít lên 1.029 đồng một lít và tăng giá 550 đồng một lít. Mặt hàng dầu madút trích quỹ bình ổn 323 đồng, tăng giá 300 đồng một kg.Anh MinhTheo stockbiz.vn