Các cổ phiếu ngân hàng như <span style='white-space:nowrap'>VCB[replacer_img]</span>

Tương tự như phiên trước, khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng mạnh các cổ phiếu ngân hàng như <span style='white-space:nowrap'>VCB</span>

Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất mã <span style='white-space:nowrap'>PVS</span>, đạt hơn 3,4 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>NET</span> đứng thứ hai, với gần 3 tỷ đồng. Các mã <span style='white-space:nowrap'>VGS</span>, <span style='white-space:nowrap'>VCS</span> và <span style='white-space:nowrap'>SHB</span> đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng.Chiều ngược lại, <span style='white-space:nowrap'>NDN</span> bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 3,5 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>VKC</span> cũng bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng. <span style='white-space:nowrap'>QHD</span>, <span style='white-space:nowrap'>LDP</span> và <span style='white-space:nowrap'>DBC</span> đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.
Bình MinhTheo stockbiz.vn