Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc ước đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ.Theo Bộ Công Thương, tháng 4 năm 2016, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 31,6 triệu m2, tăng 7,1% so với cùng kỳ; vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 59,5 triệu m2, giảm 5,9% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 277,6 triệu cái, tăng 7,4% so với cùng kỳ.Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 113,3 triệu m2, tăng 8,9% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 220,9 triệu m2, bằng với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường ước đạt 1041,5 triệu cái, tăng 7,3% so với cùng kỳ.Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc tháng 4 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc ước đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ.Nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết Quý II, thậm chí với một số doanh nghiệp, lịch sản xuất đã lên kín đến cuối năm và đây là tín hiệu lạc quan để ngành dệt may đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đề ra năm 2016./.Xuân ThânTheo stockbiz.vn