Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2016, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN đạt 4,01 tỷ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ, và chiếm 10,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.Kim ngạch nhập khẩu từ các nước ASEAN đạt 5,73 tỷ USD tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN trong quý I/2016 thâm hụt 1,72 tỷ USD.Các nước có mức thâm hụt lớn nhất là với Singapore thâm hụt 1,26 tỷ USD, với Thái Lan 843 triệu USD, ... Các nước có mức thặng dư thương mại lớn nhất là Philippine thặng dư 331 triệu USD, Campuchia thặng dư 200 triệu USD, ...Các mặt xuất khẩu chính của Việt Nam sang khu vực ASEAN là: điện thoại và linh kiện đạt 594 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước; sắt thép các loại đạt 218 triệu USD, giảm tới 38,7% so với cùng kỳ năm trước.Trong nhóm tăng như, gạo đạt kim ngạch 262 triệu USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước với các thị trường chủ yếu như Indonesia đạt 139 triệu USD, Philippine đạt 81 triệu USD, Malaysia đạt 27,9 triệu USD.Hàng thủy sản cũng đạt kim ngạch 122 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ với các thị trường chủ yếu như Thái Lan đạt; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy đạt 102 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. ...Các mặt hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 788 triệu USD, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước. Mặt hàng xăng dầu các loại đạt 635 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ; Gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 137 triệu giảm 41,8% so với cùng kỳ năm trước...Trong đó các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh như: hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 322 triệu USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan với 244 triệu USD. Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 434 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu nhập từ Thái Lan 179 triệu USD, Singapore 102 triệu USD, Malaysia 98 triệu USD....Ô tô tải nguyên chiếc có mức tăng mạnh nhất là 87,6% so với cùng kỳ với kim ngạch đạt 152 triệu USD, chiếm 31,2% kim ngạch nhập khẩu tô nguyên chiếc của cả nước, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan 142 triệu USD, Indonesia 10 triệu USD.Theo stockbiz.vn