Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận của VIC, thì khối ngoại trên HOSE vẫn mua ròng tới 112,2 tỷ đồng.Ngày 9/5, khối ngoại trên cả hai sàn đã có những diễn biến trái ngược nhau, tuy nhiên, khác với phiên trước, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng trở lại 123 tỷ đồng, trong khi khối ngoại trên HNX mua ròng hơn 18,7 tỷ đồng.Cụ thể, tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào hơn 9,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 269,77 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 9,48 triệu cổ phiếu, trị giá trên 374,36 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 146.409 cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị thì khối ngoại đã bán ròng gần 104,6 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 123,38 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 679.923 cổ phiếu.Việc khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bất ngờ bán ròng mạnh như vậy do giao dịch thỏa thuận đến từ cổ phiếu VIC. Phiên hôm nay, VIC bị khối ngoại bán ròng hơn 233,7 tỷ đồng (4,63 triệu cổ phiếu), trong đó, khối ngoại đã bán thỏa thuận hơn 4,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 235,6 tỷ đồng. Như vậy, nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận của VIC, thì khối ngoại trên HOSE vẫn mua ròng tới 112,2 tỷ đồng.Chiều ngược lại, CII được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 18,78 tỷ đồng. Hai mã VCB và MBB được mua ròng lần lượt 15,2 tỷ đồng và 13,8 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 18,8 tỷ đồng sau 2 phiên bán ròng trước đó, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 826.332 cổ phiếu.Phiên hôm nay, PLC được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 5,77 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PVS và NET được mua ròng lần lượt 4,2 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã KLS, đạt hơn 1,4 tỷ đồng.Bình Minh

Theo stockbiz.vn